Wyszukiwanie
Proszę wybrać kryteria wyszukiwania
rok
                
stan bazy: 2004 do 2016 dane roczne
 
Dane o obrotach towarowych prezentowane są na poziomie 2, 4 i 6 znaków Nomenklatury Scalonej CN. Dane na poziomie 4 i 6 znaków są danymi rzeczywistymi, pochodzącymi z deklaracji INTRASTAT i zgłoszeń celnych. Oznacza to, że nie zawierają szacowań danych dla podmiotów, które są zwolnione z obowiązku sprawozdawczego w systemie INTRASTAT oraz dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji w obowiązującym terminie. Natomiast dane na poziomie 2 znaków CN podawane są wraz z doszacowaniami i tylko w ujęciu wartościowym. Dane za rok bieżący są danymi wstępnymi, co oznacza, że korektom mogą podlegać wszystkie uprzednio prezentowane dane. Aktualizacja danych za rok bieżący odbywa się w okresach kwartalnych. Więcej w uwagach metodologicznych.
Instrukcja korzystania z aplikacji

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00, 22 608 30 01, Informatorium: 22 608 31 61
1995 - 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone

logo logo logo